טופס הרשמה לאחריות על המוצר

מלא.י את הטופס לצורך קבלת אחריות על המוצר אותו רכשת. אחריות למשך 12 חודשים.